Projekt MOVE

Projekt MOVE er et tilbud til sårbare og sent udviklede unge i Horsens.                                      

Vi har et mål om at tilbyde målgruppen en mere aktiv fritid. Målet om en aktiv fritid kan forstås på mange forskellige måder – i Projekt MOVE er en aktiv fritid en fritid, hvor man kommer ud blandt andre, møder nye mennesker og bliver en del af nye fællesskaber, kommer i en forening eller på anden måde bliver integreret i det sociale liv. Se hvilke aktiviteter du kan være med til.

Opgaverne i projekt MOVE bliver primært løftet af en gruppe meget engagerede frivillige, der yder en ganske særlig indsats for de unge.

Projektet henvender sig til alle sårbare unge i Horsens mellem 12 – 30 år. Nogle af de unge kommer fra institutioner eller projekter under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem; Borgmesterbakken, Bo- og Jobuddannelsen og Ude-Bo, som alle ligger i Horsens. Andre unge kommer fra andre tilbud i Horsens Kommune.

De unge har forskellige udfordringer af social, kognitiv eller psykisk karakter. Uanset udfordringer, bliver de unge mødt der, hvor de er.

Projektets baggrund

Projektet er oprettet med støtte fra Trygfonden, og videreføres med støtte fra Socialministeriet.
Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem står bag Projekt MOVE og driver derudover en lang række selvejende institutioner for sårbare børn, unge og familier, samt flere projekter, hvor frivillige spiller en central rolle. Foreningen bygger sit sociale arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag ud fra kerneværdierne: værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer.

Læs mere om Jysk børneforsorg/Fredehjem