Projekt MOVE

Hvad er Projekt MOVE?

Projekt MOVE er et aktivitetstilbud til sårbare eller sent udviklede unge i Horsens. Projektet er baseret på frivillig arbejdskraft og tilbyder en bred vifte af aktiviteter og træningsmuligheder, såvel som fællesspisning og udflugter.

Projektets formål er både socialt og sundhedsfremmende. Målet er, at de unge bliver motiverede til at deltage i aktive fællesskaber og på den måde får bevægelse og et øget fokus på sundhed ind, som en naturlig del af deres hverdag.

Projektet henvender sig til alle sårbare unge i Horsens mellem 12 – 30 år. Nogle af de unge kommer fra institutioner eller projekter under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem; Borgmesterbakken, Bo- og Jobuddannelsen og Ude-Bo, som alle ligger i Horsens.

De unge har forskellige udfordringer af social, kognitiv eller psykisk karakter. Projekt MOVE har ikke blot et mål om at stimulere og opmuntre til øget fysisk aktivitet, men også ambition om at skabe sociale fællesskaber gennem nye lokale netværk. Der er fokus på at møde de unge, der hvor de er. I Projekt MOVE tager vi altid højde for den unges motivation, overskud og fysiske formåen og tilpasser aktiviteterne til den enkeltes niveau. På den måde øger vi muligheden for oplevelsen af succes med fysisk aktivitet.

 

Projektets baggrund

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem står bag Projekt MOVE og driver derudover en lang række selvejende institutioner for sårbare børn, unge og familier, samt flere projekter, hvor frivillige spiller en central rolle. Foreningen bygger sit sociale arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag ud fra kerneværdierne: værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer.

Du kan læse mere om foreningen på www.jyskborneforsorg.dk