MOVE – Horsens

MOVE er et frivilligbaseret tilbud til sårbare og sent udviklede børn og unge i Horsens.                                      

Vi har et mål om at tilbyde udsatte børn og unge en mere aktiv fritid og positive fællesskaber. Målet om en aktiv fritid kan forstås på mange forskellige måder – i  MOVE er en aktiv fritid en fritid, hvor man kommer ud blandt andre, møder nye mennesker og bliver en del af nye fællesskaber, kommer i en forening eller på anden måde bliver integreret i det sociale liv.

Vores tilbud omfatter:

Klub MOVE

Vestergade Syv

Følgeven

 

Opgaverne i MOVE bliver primært løftet af en gruppe meget engagerede frivillige, der yder en ganske særlig indsats for de unge.

Projektet henvender sig til alle sårbare unge i Horsens mellem 12 – 30 år. Nogle af de unge kommer fra institutioner eller projekter under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem; Borgmesterbakken, Bo- og Jobuddannelsen og Ude-Bo, som alle ligger i Horsens. Andre unge kommer fra andre tilbud i Horsens Kommune.

De unge har forskellige udfordringer af som ensomhed, lavt selvværd, psykisk sårbarhed, svært ved at passe skolegang eller sociale problemer i familien.  Uanset udfordringer, bliver de unge mødt der, hvor de er og bydes inden for i et positivt fællesskab.

Projektets baggrund

Projektet er oprettet med støtte fra Trygfonden i 2015, og videreføres med støtte fra Socialministeriet, lokale fonde mv.
Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem står bag MOVE og driver derudover en lang række selvejende institutioner for sårbare børn, unge og familier, samt flere projekter, hvor frivillige spiller en central rolle. Foreningen bygger sit sociale arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag ud fra kerneværdierne: værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer.

Læs mere om Jysk børneforsorg/Fredehjem